Hoàn toàn miễn phí

Voucherbox.vn hiện đang miễn phí đăng tin khuyến mãi đến 30/6/2017. Bạn có thể tạo gian hàng, Đăng tin miễn phí lên Voucherbox.vn bằng cách điền thông tin vào mẫu bên cạnh.

Lưu ý:

  1. Tin khuyến mãi thường sẽ được kiểm duyệt trong ngày hoặc ngày làm việc kế tiếp sau khi bạn gửi tin
  2. Trong quá trình kiểm duyệt, Voucherbox có thể sẽ chỉnh sửa nội dung nếu cảm thấy cần thiết.
  3. Hay ghi ngắn gọn thông tin liên quan đến khuyến mãi, giảm giá để chúng tôi có thể nhanh chóng kiểm tra.
  4. Voucherbox có quyền từ chối đăng các tin khuyến mãi ảo, khuyến mãi kém chất lượng.