Hướng dẫn

Với các Doanh nghiệp/Đơn vị có các chương trình ưu đãi, giảm giá. Bạn có thể điền vào Form bên cạnh để thực hiện việc đăng tin khuyến mãi lên Voucherbox.vn

Lưu ý:

  1. Khuyến mãi thường sẽ được kiểm duyệt trong vòng 24h sau khi bạn gửi
  2. Bằng việc đăng tải các chương trình, bạn đồng ý bị rằng buộc bởi các Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hay Quy chế hoạt động của chúng tôi.
  3. Hãy ghi thật chi tiết thông tin liên quan đến khuyến mãi, giảm giá để chúng tôi có thể nhanh chóng kiểm tra.
Chưa có đánh giá nào.
Please wait...